GenelSCCMServer 2008 R2Server 2012Server 2012 R2Server 8VBScriptWin7Windows 10windows 7Windows 8XP

If the folder exist, appy the .reg file

Klasör varsa, .reg dosyasını uygulayın.

regedit

Bazı uygulamaları makine kurduktan sonra ayarlarını her makinede tek tek yapmak gerekebilir. Yada aşağıdaki gibi bir script ile, eğer yüklediğimiz uygulamanın klasörü makinede var ise ayarları Regedit’e yükleyen daha hızlı bir yöntem seçebiliriz.

After installing some applications on the computers, you may need to adjust the settings of the applications one by one. Or, with a script such as the following, we can choose a faster method that installs the settings into Regedit if the machine has the application folder.

Senaryomuz, eğer makinede 32bit Program Files klasörü var ise 32bit ayarların olduğu .reg dosyası uygulansın. Yoksa, 64bit .reg dosyası uygulansın.

Scenario, if you have 32bit Program Files folder on your machine, apply .reg file with 32bit settings. If not, apply 64bit .reg file.

VBScript

‘Script Start here

Dim objFSO

Set objFSO = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)

Set oShell = CreateObject(“Wscript.Shell”)

‘———————————————————————————-

‘reg dosyalari belirlendi

‘reg files determined

‘———————————————————————————-

sRegFilepfx86 = “settingsrunx64.Reg”

sRegFile = “settingsrunx86.Reg”

‘———————————————————————————-

‘klasorler varmi kontrol ediliyor

‘Folders checking if exist

If objFSO.FolderExists(“C:\program files (x86)”) Then

MsgBox “C:\program files (x86) folder exists!”

oShell.Run “regedit.exe /s ” & Chr(34) & sRegFilepfx86 & Chr(34), 0, True

Else

MsgBox “C:\program files (x86) doesn’t exists!”

oShell.Run “regedit.exe /s ” & Chr(34) & sRegFile & Chr(34), 0, True

End If

‘———————————————————————————-

‘Script Finish here

İyi Eğlenceler!

Enjoy!

 

Comment here