DatacenterGenelGeneralPowerShellSCCMscriptServer 2008 R2Server 2012Server 2012 R2Server 8SMSSoftware UpdateSystem Center 2012updateWin7Windows 10windows 7Windows 8XP

PowerShell ile makinenin Restart için bekleyip beklemediği nasıl bulunur?

Bir çok sistem yöneticisinin en büyük sorunlarından birisi de ağ üzerindeki makinelerin restart yapmasıdır. Peki bu bilgiye nasıl ulaşacağız ve bu bilgi bizim ne işimize yarayabilir?
Makinenin restart için beklediğini aşağıdaki PowerShell komutu ile basit bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Invoke-WmiMethod -Namespace “ROOT\ccm\ClientSDK” -Class CCM_ClientUtilities -Name DetermineIfRebootPending

Müşterilerimin en çok sorduğu sorulardan birisi de, kullanıcı makinelerinin düzenli olarak restart etmesinin nasıl sağlanacağıydı.

İlk olarak makinenin gerçekten restart ihtiyacı var mı kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer makine restart istiyor ise çeşitli senaryolar üretebiliriz.
Makine restart istiyor ise makine restart komutu yollayabiliriz.

Restart-Computer -ComputerName “ComputerName” -Force

Yada kullanıcıya bir uyarı gösterir ve makineyi restart etmesinin önemi anlatıbilir. Böyle bir arayüzü ister HTML ister yine PowerShell ile geliştirip kullanıcının karşısına çıkması sağlanabilir.

Comment here