PowerShell: How to find whether the machine is waiting for Restart

One of the biggest problems of many system administrators is to restart the machines on the network. So how do we get this information, and how can this information help us?

The machine is waiting for restart, you can reach it simply by using the PowerShell command below.

2018-09-27_17-00-23

Invoke-WmiMethod -Namespace "ROOTccmClientSDK" -Class CCM_ClientUtilities -Name DetermineIfRebootPending

One of my customers’ most inquiries was how to get the user machines to restart regularly.

First, we need to check whether the machine really needs restarts. If the machine wants to restart, we can produce various scenarios.
If the machine wants to restart, we can send the machine restart command.

Restart-Computer -ComputerName "ComputerName" -Force

Or it shows a warning to the user and the importance of restarting the machine can be explained. Such an interface can be improved either by HTML or again with PowerShell, allowing the user to confront it.

PowerShell ile makinenin Restart için bekleyip beklemediği nasıl bulunur?

Bir çok sistem yöneticisinin en büyük sorunlarından birisi de ağ üzerindeki makinelerin restart yapmasıdır. Peki bu bilgiye nasıl ulaşacağız ve bu bilgi bizim ne işimize yarayabilir?
Makinenin restart için beklediğini aşağıdaki PowerShell komutu ile basit bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Continue reading “PowerShell ile makinenin Restart için bekleyip beklemediği nasıl bulunur?”

PowerShell: Change Port and URL quickly and accurately in multiple configuration files

PowerShell: Birden çok yapılandırma dosyasında Port ve URL’u hızlı ve doğru değiştirin

PowerShell_ISE

TR: Eğer bir çok uluslu bir şirkette altyapı yönetiyorsanız, bir küçük dosyayı tek tek düzenlemeniz gerekebilir. çünkü şirketin bir çok ülkeye hizmet veren bir web sayfası olacaktır. web sayfasının küçük ayar dosyası olacaktır. Bu dosyaları tek tek açıp düzenlemeye gerek yok. tüm ayarlamaları yapan bir script ile her ayarı hızlı ve doğru bir şekilde yapabilirsiniz.

EN: If you are managing the infrastructure in a multinational corporation, you may need to edit a small file one by one. because the company will have a web page that serves many countries. web page will be the small setting file. There is no need to open these files individually. With a script that makes all the adjustments you can make every setting quickly and accurately. Continue reading “PowerShell: Change Port and URL quickly and accurately in multiple configuration files”