PowerShell: How to find whether the machine is waiting for Restart

One of the biggest problems of many system administrators is to restart the machines on the network. So how do we get this information, and how can this information help us? The machine is waiting for restart, you can reach it simply by using the PowerShell command below. Invoke-WmiMethod -Namespace “ROOTccmClientSDK” -Class CCM_ClientUtilities -Name DetermineIfRebootPending …

PowerShell: How to find whether the machine is waiting for Restart Read More »

PowerShell ile makinenin Restart için bekleyip beklemediği nasıl bulunur?

Bir çok sistem yöneticisinin en büyük sorunlarından birisi de ağ üzerindeki makinelerin restart yapmasıdır. Peki bu bilgiye nasıl ulaşacağız ve bu bilgi bizim ne işimize yarayabilir?Makinenin restart için beklediğini aşağıdaki PowerShell komutu ile basit bir şekilde öğrenebilirsiniz.

PowerShell: Change Port and URL quickly and accurately in multiple configuration files

PowerShell: Birden çok yapılandırma dosyasında Port ve URL’u hızlı ve doğru değiştirin TR: Eğer bir çok uluslu bir şirkette altyapı yönetiyorsanız, bir küçük dosyayı tek tek düzenlemeniz gerekebilir. çünkü şirketin bir çok ülkeye hizmet veren bir web sayfası olacaktır. web sayfasının küçük ayar dosyası olacaktır. Bu dosyaları tek tek açıp düzenlemeye gerek yok. tüm ayarlamaları …

PowerShell: Change Port and URL quickly and accurately in multiple configuration files Read More »

If the folder exist, appy the .reg file

Klasör varsa, .reg dosyasını uygulayın. Bazı uygulamaları makine kurduktan sonra ayarlarını her makinede tek tek yapmak gerekebilir. Yada aşağıdaki gibi bir script ile, eğer yüklediğimiz uygulamanın klasörü makinede var ise ayarları Regedit’e yükleyen daha hızlı bir yöntem seçebiliriz. After installing some applications on the computers, you may need to adjust the settings of the applications …

If the folder exist, appy the .reg file Read More »

PowerShell: Get information for an update installation when it is started, finished, and how long take

Microsoft’s updates never end. According to some system administrators, this is a headache. According to some system administrators, it is necessary for security. Although you are working with too many updates, in some cases you may need detailed information about the update installation. When did the update begin? When was the update installed? How long …

PowerShell: Get information for an update installation when it is started, finished, and how long take Read More »